Barevné pyramidy

Pracovní list na logické myšlení.

Tento pracovní list je na rozvoj logického myšlení, zrakového vnímání.

Některým dětem jistě potrápí jejich hlavičky🙂🤔🧠.

Mají za úkol najít správnou variantu barevné pyramidy při pohledu shora.

S dětmi můžete pracovní list využít tak, že zakroužkují správnou variantu (pro delší životnost můžete list zalaminovat a děti kroužkují stíratelným fixem) nebo můžete rozstříhat na jednotlivé kartičky a děti budou hledat a přiřazovat.