Čertovský guláš

Dokreslení obrázku, procvičení hlásek.

Děti najdou počáteční hlásku svého jména, dají ji do kroužku a na tuto hlásku zkusí vymyslet nějaké slovo, které nakreslí do kotle.

Pracovní list jsem použila i při aktivitě se seniory. Děti do kotle kreslily obrázky, začínající na stejnou hlásku jako jejich jméno a senioři je do kotle psali. Vhodné jako trénink paměti.