Co se ukrývá v obrázku?

Zrakové vnímání - figura a pozadí

Pracovní list k procvičení zrakové percepce.

Dítě hledá v pracovním listu obrázky, které se v něm ukrývají.

Pokud obrázek najde, zakroužkuje ho v dolní části pracovního listu.

Jeden obrázek v pracovním listu chybí. Který?