Den Země

Zrakové vnímání, počty.

Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. (Wikipedie)

V pracovním listu mají děti za úkol najít a vybarvit hvězdy, ve kterých je písmeno „Z“ jako Země. Mohou je také spočítat.

Na stejnou hlásku mohou vymyslet i další slova, která je napadnou.

Děti školní mohou označit ty hvězdy, které obsahují samohlásky.