Grafomotorika s vločkou

Grafomotorika - kruh. Pracovní list v PDF.

Pracovní list pro děti k procvičení grafomotoriky.

Grafomotorický prvek – kruh.

Můžeme s dětmi nejprve zařadit uvolňovací cvičení, kdy budou kreslit velké kruhy prstem ve vzduchu.

Mohou také kreslit kruhy na velký arch papíru nebo na stíratelnou tabuli.

Při práci s grafomotorickým listem dbáme na to, aby dítě správně sedělo a snažíme se hlídat správný úchop psacího náčiní.

Ke grafomotorickému listu se může hodit i tato moje básnička.