Had

Skládanka v PDF

Had leze z díry, vystrkuje kníry…….😉🐍

Předškoláci si s vystřihovánkou skvěle poradili. 👍🏻🙂 Se slepením jsem pomohla já.

Radost z výsledku byla veliká. Dokonce si děti dokreslily i myši.

Děti si na hřbetě hada procvičí grafomotoriku.

Využijete třeba k tématu čarodějnic nebo zkrátka k jaru, kdy vylézají dle pranostiky v dubnu hadi a štíři🙂.