Ježci IV. – řazení dle velikosti

Řazení ježků dle velikosti.

Děti si rozstříhají list dle přerušovaných čar na jednotlivé kartičky. Kartičky s ježky pak seřazují dle velikosti. Mohou k nim přiřadit i kartičky s čísly. Je na Vás, zda si určíte, že velikost ježka odpovídá i velikosti čísla tzn. největší ježek=5, nejmenší=1. Děti mohou ježky seřadit od nejmenšího po největšího či naopak.