Ježečková mandala

Mandala k vybarvení

Mandala v sanskrtu znamená kruh a v indických náboženstvích je obrazcem, který symbolizuje vesmír.

Vybarvování mandal je často využíváno k relaxaci. To, že mandala působí na lidskou psychiku relaxačně, dokázal ve své odborné studii už na konci osmdesátých let dvacátého století M. H. Slegelis. Zjistil, že kruh naši mysl zklidní více než jakýkoliv jiný tvar. Při práci s mandalou dochází také ke snížení stresu.

Z pohledu arteterapie se v mandalách potkává barva (ženská energie) a tvar (mužská energie). To vše dohromady utváří harmonický celek nesoucí určitou energii, která během práce s obrazcem působí na duši malíře nebo pozorovatele. (Wikipedie)