Sněhulák-barevný

Časová posloupnost, zrakové vnímání.

Pracovní list, se kterým si děti procvičí chápání časové posloupnosti a zrakového vnímání.

Obrázky si rozstříhají a seřazují tak, jak jdou logicky za sebou.

Při seřazování obrázků si také děti rozvíjí souvislé vyjadřováni, když popisují, co je na obrázcích.

Můžeme využít i k procvičení pojmů první/poslední.