Sněženka – básnička v obrázcích

Básnička v obrázcích.

Tentokrát jsem překreslila do obrázků básničku Sněženka od Františka Hrubína.

Využijete ji například s dětmi s odlišným mateřským jazykem, dětmi s PAS, poruchami sluchu či logopedickými problémy.