Urči materiál

Logické myšlení, určení materiálu

V pracovním listu mají děti roztřídit předměty dle toho, z jakého jsou materiálu.

Vezmou si 3 pastelky: hnědá=dřevo, modrá=sklo, žlutá=papír.

Předměty budou kroužkovat barevnou pastelkou dle toho, z jakého jsou materiálu.

Hledání předmětů doma či ve třídě

S dětmi si také můžete zahrát hru a hledat i doma či ve školce další a další předměty ze skla, dřeva či papíru.

Určování materiálu podle sluchu

Také mohou předměty rozeznávat podle sluchu. Připravíme si např. sklenici, dřevěné vařečky a listy papíru. Děti si zavřou oči a budou podle sluchu určovat, co je to za zvuk, který slyší. Můžeme cinkat sklenicí, šustit či trhat papír, ťukat o sebe vařečkami apod.

Rozklad slov na slabiky, určení první hlásky

Předměty z pracovního listu děti mohou pojmenovat, rozložit na slabiky a urči první hlásku.