Vitamíny

Obrysy ovoce a zeleniny pro další využití

Na pěti stranách A4 najdete jednoduché obrysy ovoce a zeleniny.

Můžete je využít pro děti jako omalovánky nebo pro další vaše tvoření.

Takhle jsme s dětmi využili my, když jsme probírali téma “zdraví”.

Obrázky jsem vytiskla na čtvrtku, děti si je vymalovaly anilinkami🎨, vystřihly✂️ a nakonec jsme z nich udělali obraz “ovocňáka”.🙂👍🏻