Vrabec

procvičení grafomotoriky

Děti si procvičí grafomotoriku. Obtahují obrys vrabce. Mohou vrabci nakreslit zrníčka- dělají pastelkou jednotlivé body na papír.

Dbáme na správný úchop psacího náčiní a správné sezení při činnosti.