Čarodějka čaruje

Co patří k čarodějnici?
Básnička- Čarodějka

(Kateřina Konvalinová)

Copak je to za čáry?

Kdo to vaří lektvary?

Čarodějka v kotli míchá,

až z té vůně často kýchá.

Že není zlá,

to se pozná hned.

Místo jedu do lektvaru

přidá radši med.

Děti mají za úkol v pracovním listu najít a vybarvit, co patří k čarodějnici. Ostatní předměty, které k čarodějnici nepatří, mohou děti pojmenovat a říci, na co se používají nebo které povolání je používá.

Stejně tak mohou děti předměty pojmenovat, určovat počet slabik či první hlásku.