O mně

NOVINKA: zúčastněte se nově pořádaných seminářů, více zde

Narodila jsem se 7. 4. 1986 v Dačicích.

Již od dětství jsem měla jasno, že se chci věnovat práci s dětmi. Od toho se odvíjela i moje studijní dráha. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu ve Znojmě, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Na TUL v Liberci následoval obor pedagog volného času (udělen titul Bc.) a v Praze na Karlově univerzitě jsem vystudovala obor Pedagogika (udělen titul Mgr.).

V roce 2008 jsem nastoupila jako učitelka do mateřské školy v Praze, kde i nadále pracuji.

Od roku 2013 se věnuji publikační činnosti, kdy se tvorba publikací stala mým koníčkem.

Absolvovaná školení a kurzy:
 • Poruchy chování a koncentrace- děti v MŠ
 • Integrace angličtiny a výtvarné výchovy
 • Jóga s dětmi I, II
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík
 • Metoda dobrého startu
 • Program HYPO – prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku
 • Preventista řečové výchovy
 • Test rizika – signály SPU na počátku školní docházky
 • Školení animátorů v turismu
 • Pohádky trochu jinak
 • Lezení – základ grafomotoriky
 • Metodika cvičení rodičů s dětmi
 • Jak efektivně využít software interaktivní tabule v MŠ
 • Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ
 • Míčkování
 • Netradiční výtvarná výchova v MŠ
 • Hraj co chceš – rozvoj asociačního myšlení a paměti
 • Práce s dětmi cizinci v MŠ
 • Metodika výuky angličtiny pro předškolní a mladší školní děti – Wattsenglish
 • Sportovní a rekondiční masáže
 • INNP
 • Základy ilustrace (Draw planet)
Lektorská činnost:
 • Webinář „Co dělat, když mám v MŠ dítě s odlišným mateřským jazykem (OMJ)?“ (Životní vzdělávání, z.s.)
 • Webinář Rozvoj jemné motoriky aneb jak připravit dítě ještě před samotným nácvikem psaní (Životní vzdělávání, z.s.)
 • Seminář Práce s dítětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné mateřské škole. (NPI)
 • Seminář Adaptace a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (Portál)
Publikační činnost:
Ilustrátorská činnost:
Spolupráce s botanickou zahradou v Teplicích:

Tvorba materiálů k interaktivnímu programu pro MŠ.