Pedagogické semináře

2024
Od kalendářního roku 2024 se spouští série pedagogických seminářů pro předškolní pedagogy, vychovatele a asistenty pedagoga. Veškeré informace o seminářích včetně přihlášek naleznete na této webové stránce.

Termíny seminářů: leden / září 2024

Místo konání: Hradec Králové / Praha

Aktuálně pořádané semináře

Název semináře: Adaptace a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Datum a čas konání: 17. 9. 2024, 9:00 – 13:00

Lektor: Mgr. Kateřina Konvalinová

Místo: budova Adalbertina, Československé armády 300, Hradec Králové (mapa)

Cena: 1350 Kč

(Po uhrazení faktury a neúčasti již není možná refundace poplatku – lze využít náhradníka.)

Seminář lze hradit ze šablon.

Způsob přihlášení: zde (vyplněný formulář zašlete na katerina@konvalinova.com)

O semináři: Seminář nabídne náměty, jak se může pedagog připravit na příchod dítěte s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do MŠ. Co dělat, když už dítě s OMJ do MŠ nastoupilo a jak rodičům i dítěti usnadnit adaptaci? Jak připravit stávající kolektiv ve třídě na příchod žáka s OMJ a jaké lze využít pomůcky? Představíme si organizace, které se zabývají dětmi a rodinami s OMJ, co mohou nabídnout pedagogovi či rodině. Dozvíte se, jak spolupracovat s rodiči dítěte s OMJ. Na semináři si ukážeme několik příkladů dobré praxe – seznámení s projektem „S pohlednicí kolem světa“, který byl oceněn organizací OMEP, představení studijních stáží v Tunisu a Švédsku. V závěru si představíme publikace lektorky, které se zaměřují na problematiku dětí s OMJ „Pověz mi to obrázkem“ a „Kamaráde pojď si hrát, nový jazyk poznávat“. Seminář nabídne mnoho praktických aktivit a pomůcek.

O lektorce: Navazuji na svoji mnohaletou pedagogickou praxi (od 2008), lektorování seminářů a školení (od roku 2018). Realizovala jsem semináře a účastnila se konferencí např. pro nakladatelství Portál, NPI, OMEP, Životní vzdělávání, VOŠ Jahodovka atd. Lektorskou činnost doplňuji o příklady ze své letité pedagogické praxe. Kurzy obdržely akreditaci MŠMT.

Kapacita semináře: 40

Cena zahrnuje: občerstvení, autorské materiály, potvrzení o absolvování semináře