Měla babka – písnička v obrázcích

Písnička v obrázcích.

Jelikož mám ve třídě několik dětí s odlišným mateřským jazykem, rozhodla jsem se, že jim pro lepší porozumění písničku (Měla babka) nakreslím do obrázků. 🖍🍎👍🏻😉

Využijete jak s dětmi s omj, tak i s autisty.