Režim dne v MŠ – česko-ukrajinský

Česko-ukrajinský režim v MŠ v PDF formátu.

Vkládám vám česko-ukrajinský režim v MŠ.

Vytvořila jsem ho společně s mou kolegyní Pavlinou, která mi ho pomohla režim přeložit😊.

Obrázky jsem použila z mojí publikace Pověz mi to obrázkem, kterou také můžete využít pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.