Veverka – pracovní list

Pracovní list - grafomotorika, počty

K básničce s veverkou tu máte i pracovní list. 🐿✍🏻
Děti mají za úkol dokreslit veverce potravu, aby měla v zimě co jíst. Nejprve si tvary vyzkouší obtažením pomocných čar. Další tvary už zkusí nakreslit samy.