Kamishibai – japonské divadlo

2023

Díky nakladatelství Pasparta a paní ředitelce Salajkové z knihovny v Mikulově jsem měla možnost seznámit se a vyzkoušet si divadlo Kamishibai. Tato forma divadla se mi zalíbila natolik, že jsem se stala členkou IKAJA – The International Kamishibai Association of Japan.

A co že to vlastně je? Pojďme se o této formě divadelního představení dozvědět více.

Kamishibai (česky: „papírová hra“) je formou japonského pouličního divadelního představení a vyprávění, která vznikla kolem roku 1930 v části Shitamachi v Tokiu. Původ kamishibai je nejasný, vznikl však kolem 20. století v ulicích Tokya jako jedinečná forma umění (fotografie umělce v Tokyu – zdroj Wikipedie).

Během Velké hospodářské krize se kamishibai, kreslené filmy a komiksy staly obzvláště populárními. Vypravěči, nazývaní „kamishibaiya,“ jezdili ulicemi a vyprávěli příběhy dětem pomocí ilustrovaných tabulí v malém jevištním zařízení. To bylo období „Zlatého věku“ kamishibai v Japonsku. Po druhé světové válce a s nástupem televize kamishibai ztratilo na popularitě.

Kamishibai může být výtečným nástrojem pro pedagogy. Tato forma divadla nabízí interaktivní způsob, jak předat vzdělávací obsah žákům. Učitelé mohou vytvářet vlastní kamishibai příběhy, které jsou relevantní pro učivo, a tyto příběhy pak prezentovat třídě. To aktivizuje žáky, podporuje jejich komunikační dovednosti a kreativitu. Kamishibai představuje poutavý a pedagogicky hodnotný nástroj, který může obohatit výuku a zapojit žáky do vzdělávacího procesu. Vytváří prostor pro kreativitu, komunikaci a kulturní pochopení.

Výhody této metody s dětmi předškolního věku

Při vyprávění kamishibai se děti seznamují s novými slovy a frázemi. To podporuje rozvoj jejich jazykových schopností, slovní zásoby a porozumění textu.

Kamishibai vyžaduje pozornost dětí, kdy se aktivně zapojují do sledování obrázků a poslechu příběhu. Pomáhá tak trénovat jejich schopnost soustředit se na určitou činnost.

Kamishibai může inspirovat děti k tvorbě vlastních příběhů a ilustrací. Děti se učí vyjádřit své myšlenky a nápady pomocí obrázků a slov.

Děti mohou být povzbuzovány, aby se staly malými vypravěči, což posiluje jejich sebevědomí, vyjadřovací schopnosti a schopnost nebát se vystoupit před ostatními.

Závěrem lze tedy říci, že tato metoda přináší mnoho benefitů pro předškolní děti, včetně podpory jazykového rozvoje, kreativity, sociální interakce a rozvoje sebevědomí. Zároveň představuje zábavný a interaktivní způsob výuky, který děti motivuje k učení.

Kamishibai v Bangkoku – Read and learn festival (18.3. – 24.3. 2024)