Společně od 3 do 100

2016

Mezigenerační projekt začal u nás ve školce v roce 2016 a stále trvá.

Spolupracovali jsme s DD V Onšově, kdy jsme uspořádali společný den se seniory a našimi dětmi přímo u nich v domově důchodců. Vše bylo tematicky laděno do Indiánského tématu. Vyráběli jsme indiánské kostýmy, čelenky, stavělo se teepee i totem, hledal se poklad a mnoho dalšího.

I nadále v tomto projektu pokračujeme, kdy k nám do školky přichází „čtecí babička“ či docházíme na společné aktivity se seniory přímo k nim do CSOP Praha 15.

Tyto mezigenerační aktivity jsou obohacují pro všechny zúčastněné. Jak pro děti, seniory, tak i pro nás, učitelky.