Pověz mi to obrázkem

2021
Aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem (a nejen pro ně😉).

Pověz mi to obrázkem je známá a velmi osvědčená metoda pro práci nejen s dětmi s jakoukoli poruchou řeči, ale je možné ji skvěle využít také při inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem(OMJ). V současné době, kdy mateřské školy či dětská centra navštěvuje stále vyšší procento dětí cizinců je velice důležité, aby pedagogové byli na tuto skutečnost připraveni a zvládli s dětmi s OMJ adekvátně pracovat a usnadnit jim vstup do MŠ, jak jen je to možné.

I když je tato publikace je primárně určena pro práci s dětmi s OMJ, může vás inspirovat také pro multikulturní výchovu, při výuce nového jazyka , v logopedii, při práci s dětmi s poruchami autistického spektra apod.


V úvodu sešitu autorka krátce přiblíží problematiku dítěte s OMJ, doporučí, co je dobré připravit před nástupem tohoto dítěte do MŠ a jakými radami a postupy se řídit ve chvíli, kdy takové dítě do MŠ již dochází.
Stručně nabídne několik aktivit a her, které lze využít s jakýmikoli obrázkovými kartami.


Pracovním sešitem vás i děti provází vtipný skřítek, který má oči opravdu všude. Karty jsou černobílé, a tedy vhodné ke kopírování a vybarvování.


Tematicky je sešit rozdělen do několika celků: Skřítek ve světě

Skřítek a jeho kamarádi kolem světa

Skřítek a motorika mluvidel

Skřítek a barvy

Skřítek a počty

Skřítek a emoce

Skřítek a denní režim

Skřítek a prostorová orientace.

Práce s kartami se dá samozřejmě různě obměňovat, obrázky jsou jedním z významných prostředků rozumové výchovy dětí a inspirují děti k rozvoji vyjadřování. 
(Portál)