Školní zralost a dítě s SVP: v praxi mateřské školy

2019
Specifika vzdělávání a diagnostiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v posledním předškolním ročníku mateřské školy

Pátý díl ediční řady Školní zralost se věnuje problematice přípravě dětí s SVP na školní docházku z praktického hlediska. Publikace pojednává o začlenění dětí s SVP jak do běžné, tak do speciální třídy MŠ, o specifikách jejich předškolní přípravy či o komunikaci s jejich rodiči. Dozvíte se o zkušenostech s přípravou na školní docházku u dětí ze sociálně vyloučeného prostředí a o výstupech evropského projektu WELCOME, které jsou určeny (nejen) dětem s SVP.

V této publikaci mám dva příspěvky:

Dítě s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole

Příprava předškoláka na psaní.