Čertíku, Bertíku – básnička v obrázcích

Básnička v obrázcích

Minule se vám líbila písnička Měla babka, kterou jsem také překreslila do obrázků.

Tentokrát jsem zkusila překreslit známou básničku o čertíkovi. 🙂 Sami můžete posoudit, zda se mi to podařilo.


Využijete třeba s dětmi s odlišným mateřským jazykem či s dětmi s PAS.