Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je pořád prima

2014
Kniha představuje soubor rozmanitých námětů k činnostem s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Aktivity jsou členěny do bloků, každý blok je uveden motivačním příběhem.

Publikace představuje soubor rozmanitých námětů k činnostem s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Aktivity jsou členěny do bloků, každý blok je uveden motivačním příběhem. Úkoly se vyváženě věnují rozvíjení pohybových dovedností, zdokonalování řečového projevu, motorických a grafomotorických schopností, zrakového vnímání, sluchového vnímání, smyslu pro rytmus, prostorové orientace, pozornosti, paměti, logického myšlení, rozlišování barev, geometrických tvarů, výtvarného projevu, postřehu, tvořivosti atd. Aktivity zohledňují RVP PV. Deset kapitol je koncipováno jako průvodce školním rokem, činnosti lze tedy uplatňovat ve větších logických a tematických celcích, nicméně není to nutné, úkoly lze zařazovat i nezávisle na sobě.

Publikaci využívám často při práci s dětmi v MŠ. Kniha je plná nápadů a je srozumitelně členěna dle témat. Líbí se mi rozmanitost činností, kde si své najdou děti ml. školního věku, tak i předškoláci. Líbí se mi nápaditost autorky, co se týká básniček s pohybem, jazykových hříček či básniček doplněných kreslením. Není opomenuto ani cvičení na plosku nohy, prstové cvičení, hádanky atd.

Renáta Otoupalíková, učitelka MŠ.

Publikaci Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima máme v naší školce MŠ Zelený ráj v Mikulově po ruce skoro v každé třídě (když ji má někdo u sebe, je po ní hned sháňka). Jsou v ní super nápady k velké spoustě témat. Slouží mi jako takový odrazový můstek. Vždy si něco přidám, něco obměním, ale takové to první „cink“ prostě občas potřebuju. Kdyby se někdy v budoucnu objevilo třeba pokračování, budu jen ráda.

Martina Dostálová, učitelka MŠ Zelený ráj, Mikulov

recenze knihy zde